הועדה המחוזית קיבלה את עמדת הועדה המקומית וביטלה את תב"ע רצ/106/1

תאריך: 18/02/2019