קידום בקשות לחיזוק מיבנים בפני רעידות אדמה יעשו ע"פ תמ"א 38 על תיקוניה

תאריך: 18/02/2019