שווקו עוד כ- 1,000 יח"ד בשכונת נוריות.

תאריך: 05/08/2019

​​