אושר מסמך מדיניות למצרף 5 בהתאם לתכנית המתאר.

תאריך: 05/08/2019

​​