הוועדה המקומית יוצאת במבצע במסגרתו ניתן יהיה להכשיר עבירה של פיצול דירה או להרוס את הפיצול מבלי להסתכן בהליך פלילי. לתנאי המבצע, ואופן הגשת הבקשות

תאריך: 13/12/2020

​​

הוועדה המקומית יוצאת במבצע במסגרתו ניתן יהיה להכשיר עבירה של פיצול דירה או להרוס את הפיצול מבלי להסתכן בהליך פלילי. לתנאי המבצע, ואופן הגשת הבקשות.