הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית ראשון-לציון - דף הבית
הודש1

דף הבית

הנחיות מינהל התכנון הארצי, טפסים ותצהירים

 

רישוי בניה

  
טופס להגשת חישובים סטטיים
הצהרה על תקינות ובטיחות לשימוש חורג
הצהרת מבקש היתר בנייה
תצהיר בעלים למשלוח דואר
כתב התחייבות לצד שלישי
בקשה להיתר להקמת גגון
תצהיר של הבעלים חוכר דירה בבית משותף
פרוטוקול החלטה בית משותף מיום
טופס הצהרה על כמות פסולת בניה
הסכם להטמנת פסולת בניה בין יזם לאת
פינוי פסולת מאתר הבניה והתקשרות עם אתר פסולת
אישור בדיקת הרשות לחתימת ר.מ.י
אישור התקשרות עם קבלן רשום לביצוע עבודות הבנייה
אישור חברת הגז
בקשה לחידוש היתר בניה
בקשת פטור מהגא
דרישות לתמא 38
דרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לעיבוי בינוי
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בניה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה לשימוש חורג
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הנחיות לתשלום אגרת מידע תכנון והשבחה
הצהרה על תקינות ובטיחות
הצהרת מבקש ההיתר על זהות בעל מקצוע חופשי
התחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסה
נוסח חוות דעת מורשי נגישות בקשת הפחתה או פטור
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין מגורים
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין ציבורי
נספח 2 הצהרת עורך הבקשה אדירכל-אישור היתר
פטור ממקלט-טבלא
1 - 30הבא

 אגף תכנון

  
טופס תנאי סף להגשת תכנית בניין עיר

 פיקוח על הבנייה

  
הנחיות עבור בניה חדשה של בית צמוד קרקע
טבלת מעקב לבקשות להיתרי בנייה לעיבוי בינוי
חישוב מחדש של שטחי הנכסים בעיר

הנחיות מינהל התכנון להגשת בקשה להיתר

תרבות הדיור

  
מיבנים שביצעו שיפוץ חזיתות

 תכנון כבישים ותנועה

  
בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

 היטל השבחה

  
היטל השבחה - בקשה לקבלת מידע
היטל השבחה - מידע כללי

 

דף הבית