הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית ראשון-לציון - דף הבית
הודש1

דף הבית

​​​​​​​הנחיות מינהל התכנון הארצי, טפסים ותצהירים

 

רישוי בניה

 

הנחיות מינהל התכנון להגשת בקשה להיתר - לחץ כאן לצפייה

 הגשת הבקשה להיתר ברישוי זמין בהתאם לתקנות החוק - אין צורך בהגעה למשרדי העירייה.​

 לברורים בנושא עבודות הפטורות מהיתר יש לפעול ע"פ הנחיות מינהל התכנון  וע"פ הנחיות הועדה המקומית בהתאם למפורסם באתר בקישור המצורף:​​

רישוי בניה - מסמכים

  
טופס להגשת חישובים סטטיים
הצהרה על תקינות ובטיחות לשימוש חורג
הנחיות עבור בניה חדשה של בית צמוד קרקע
הצהרת מבקש היתר בנייה
תצהיר בעלים למשלוח דואר
כתב התחייבות לצד שלישי
בקשה להיתר להקמת גגון
תצהיר של הבעלים חוכר דירה בבית משותף
פרוטוקול החלטה בית משותף מיום
טופס הצהרה על כמות פסולת בניה
הסכם להטמנת פסולת בניה בין יזם לאת
פינוי פסולת מאתר הבניה והתקשרות עם אתר פסולת
אישור בדיקת הרשות לחתימת ר.מ.י
אישור התקשרות עם קבלן רשום לביצוע עבודות הבנייה
אישור חברת הגז
בקשה לחידוש היתר בניה
בקשת פטור מהגא
דרישות לתמא 38
דרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לעיבוי בינוי
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בניה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה לשימוש חורג
הנחיות לתשלום אגרת מידע תכנון והשבחה
הצהרה על תקינות ובטיחות
הצהרת מבקש ההיתר על זהות בעל מקצוע חופשי
התחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסה
נוסח חוות דעת מורשי נגישות בקשת הפחתה או פטור
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין מגורים
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין ציבורי
נספח 2 הצהרת עורך הבקשה אדירכל-אישור היתר
פטור ממקלט-טבלא
1 - 30הבא

 אגף תכנון

  
טופס תנאי סף להגשת תכנית בניין עיר

 פיקוח על הבנייה

  
תכנון וארגון אתרי בנייה
נספח הנחיות לביצוע אתרי בנייה
אישורים נידרשים להגשת בקשה לתחילת עבודה
סימון קווי בנין
גמר יסודות
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
גמר שלד
גמר הבניה
התצהירים והאישורים הנדרשים להגשת בקשה לתעודת גמר
דף הנחיות להגשת פיצול דירה

​​תנאים למבצע אכיפה - פיצולי דירות​

  
תנאים למבצע אכיפה - פיצולי דירות

​​​תרבות הדיור

  
מיבנים שביצעו שיפוץ חזיתות

 תכנון כבישים ותנועה

  
בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

 היטל השבחה

  
היטל השבחה - בקשה לקבלת מידע
היטל השבחה - מידע כללי

 

דף הבית