הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית ראשון-לציון - דף הבית
הודש1

קישורים

​​החברה למשק וכלכלה

  www.mashcal.co.il

שער הממשלה

www.gov.il 

המשרד לאיכות הסביבה

www.sviva.gov.il

המועצה לשימור אתרים

www.shimur.co.il

קק"ל

www.kkl.org.il

החברה להגנת הטבע

www.teva.org.il

התאחדות הקבלנים

www.acb.org.il

לשכת שמאי המקרקעין

www.landvalue.org.il

רשות מקרקעי ישראל-תוכניות בנין עיר

https://land.gov.il/Pages/default.aspx

חוקי התכנון והבנייה

https://www.gov.il/he/departments/guides/planning_building_laws?chapterIndex=1

משרד הבינוי והשיכון

www.moch.gov.il

משרד הפנים

www.moin.gov.il

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה

https://www.gov.il/he/departments/unit_enforcing_planning_and_construction_laws

​מפ"י

https://www.mapi.gov.il/Pages/SoiSites.aspx


 

קישורים